vrijdag 20 mei 2022

Sterrendom

 

(geschreven in organische extase)

Het krabben staat los van de krabber. Denk aan de wolkenkrabber. Daar denk ik liever niet aan.

Wordt vloeibare romantiek ook drinkbaar? Er stroomt water door een beek die uitmondt. Het inmondige staart onomwonden voor ons uit. Alles loopt los tot de duur het oploszout het overneemt. We verdienen het niet maar krijgen het alsnog.

Een wolk verliest haar broek. Het krabben maakt de korst op de kont van de wolk los. Veel meer valt er niet te rapen.

We houden stand dankzij de tuin. En onze luim. Als we die zouden  laten wegkrabben zou de hemel instorten. Op het dak van de wolkenkrabber hangt thans verloren de broek van de wolk.

Het baat, het schaadt, het raakt de bassnaar. De klank neemt het over. 

dinsdag 19 april 2022

Micro-essay

 

 

Geleidelijk neemt de zin de bovenhand op het woord. Haast niemand heeft het gemerkt. Slechts toen het zover was kreeg hier en daar iemand het in de gaten. Het woord was geen vlees maar zin geworden.

Wij zijn niet van de poes, althans niet overdag, maar van de poëzie en wel van de experimentele. Wij willen woorden die vlees worden. Zelfs onze zinnen zijn zinloos gebeente doch wij hangen het vlees eraan op.

U huivert. Zo weten we dat het goed is en werkt. Zoals onze woorden bij nacht geen enkele poes onberoerd laten.

Schrijven, nietwaar, is niet van de hond zijn kloten.

Tijd nu om een stap achteruit te zetten in de luwte. Daar zijn we thuis.
maandag 27 december 2021

Menselijk kapitaal. Proeve van kansberekening

 

 

Zonder in toevalligheden te willen vallen en vooral om dat te vermijden, hebben we enkele parameters bovengehaald en toegepast op de gegevens zoals we die verzameld hadden en opgeslagen.

Als eerste parameter geldt de afstand. Vijftig kilometer wordt als maximum aangenomen. Er is geen minimum.

Met de leeftijd wordt nauwelijks rekening gehouden. Worden uitgesloten: onder de twintig en boven de vijfenzestig.

Tweede dwingende parameter is de bereidheid tot binnen om daar thuis te werken, met uitsluiting van wie daar niet toe bereid is. Sommigen verhelen dit aspect. Toch ontsnappen ze niet en vallen ze door de mand.

De andere parameters spelen losjes weg: een, twee of drieweegs, waarbij drie de voorkeur geniet. Of de hoedanigheid zoals daar is: eronder. Onder de leuke duim schuilt de grote luim. Deze formule en formulering definieert deze parameter.

Op deze basis komen drie kandidaten uiteindelijk in aanmerking. Het is haast een blinde gok om de volgorde te bepalen. Rust echter brengt behalve roest soms ook inzicht. De derde dag zagen we dat een heel erg goed zou kunnen zijn en haalden die aan.

Het zou een juiste gok blijken.

maandag 31 mei 2021

Vormelijkheden

Vormen testikels een testlocatie? 
👉
Vloeit de muziek ons de oren uit? 
 Goede morgen, uit den truit. 
 Goede middag, straks, in de fluit. 
Met fluit en al voor het blok. . 

Onze suikeren vingertoppen 
dekken hier & daar een gaatje op en af. . 

Vormen uien een ware plaag 
of zijn het eerder de aardappelen? 
Hangen we hier nog lang 
de vleermuis uit?zaterdag 13 maart 2021

Globalisering ligt totaal op zijn gat

Bredero was een dwarskijker met visie, een soort helderziende profeet met een brilletje. Het kan verkeren, is alles wat van zijn werk in de volksmond is overgebleven. Het is veel en eigenlijk alles. Zowat drie jaar geleden opperde het Diependaele ooit aan een klant: “Jij gaat er steeds van uit dat de economie blijft groeien. Heb je er al aan gedacht dat het ooit uit zal zijn met die groei?”. De klant vond zonder verpinken het juiste antwoord: “Daar denk ik niet aan”. Het is op die basis dat kennisinstituten zoals het Diependaele in de kennismaatschappij een economische positie kunnen innemen. Het Diependaele herhaalde toen aan zijn klant die zinsnede van Bredero. 
.
 Lange tijd gold dat de globalisering de verovering van de wereld betekent door Amerikaanse producten van mindere kwaliteit zoals coke, cola, Chrysler en consoorten, de CCCC. Ook dat is verkeerd uitgevallen en aan verkeren toe. Bredero, niet Grote Broer, is tegenwoordig alom. Straks vertrekt die Broer met stille trom uit het Café Bagdad. Wat er wel geheel globaal en wereldomvattend is, dat is het debacle van de VS, hun schuldencrisis, hun begrotingskort, hun rommelhypotheken: ze treffen de hele wereld. Ze sleuren de hele wereld mee in hun val, die na de hoogmoed komt van de regering Vanden Bosch. (Bush, zeg maar, maar we willen dit niet zomaar en zo graag gezegd). 
.
 Nu ook de restanten van de Volksunie het verdwijnpunt naderen of voorbij zijn getrokken – als gevolg van rommelhypotheken? – krijgt het Diependaele de ene spontane sollicitant na de andere over de vloer. Onlangs was hier een jonge historicus van tegen de veertig jaar, en we citeren, “even komen binnenwaaien om te zien of er voor hem een nieuwe uitdaging was weggelegd in het Instituut”. 
.
Dat ‘jonge historicus’ is afgemeten op basis van zijn ervaring. “Bart,” sprak dr. Diependaele hem toe, “je toekomst ligt in het Zuiden, jonge man. Te beginnen met het zuiden van ons eigen land. Vraag het je zuster maar.” Twee dagen later viel er een mailtje in de bus vanwege en we citeren weer: Anciaux, Bert : ..... “Beste vrienden, binnenkort wordt het voor ons weer tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik zal volop bouwen aan mijn eigen toekomst binnen een nieuw kader. Zou het ondertussen niet een prachtige zaak zijn dat u mijn diensten inhuurt voor onderzoek naar toekomstmogelijkheden?”. ...... Bij het Diependaele heeft Bert echter geen vrienden. 
.
Elders misschien nog wel een paar, waaronder zijn eigen vader. Bovendien wijst niets in zijn curriculum op enige voeling met de toekomst vanuit het verleden of omgekeerd. Tussendoor kwam er een voldoende gefrankeerde brief via de Post binnen, afgestempeld in Izegem. Reeds na twee zinnen werd dit schrijven zonder gevolg en zonder antwoord geklasseerd. Stel u voor: “Zeer hooggeleerde dokter Diependaele”, zo begon het. Wat hoog gegrepen voor iemand uit Izegem maar toch, foutloos, geen spellingfout tussen te krijgen. Het ging echter verder en eigenlijk ver genoeg tot veel te ver: “In mijn vorige hoedanigheid van Minister der Noord-Belgische regering heb ik meermaals het genoegen gesmaakt kennis te nemen van uw bevindingen in diverse aangelegenheden”. 
.
Dit klopt langs geen kanten. Die man uit het ver westelijke Izegem heeft nooit ook maar een statistische studie besteld bij het Diependaele. Hij ging altijd steevast bij concurrent Censydiam. Vandaar het gevolg dat we aan dit schrijven hebben voorbehouden. Op een dag echter schrok het hele instituut zich een aap in stilte in de mouw. Niemand minder dan Condy Rize kwam hier binnen gewandeld – tussen twee opdrachten door – om voor haarzelf en haar opdrachtgever, hoger genoemde Vande Bosch, een kandidatuur in te dienen als vorser, annex spreker verbonden aan het Diependaele. Beginwedde 10.000 dollar. Niemand in het Instituut heeft ook maar een seconde laten blijken deze dame met haar vreemde tongval te kennen. 
.
 Hoe moet het nu verder? Misschien nemen de Chinezen wel de globalisering over en worden de producten nog goedkoper, smaaklozer, bedreigender voor de volksgezondheid (zoals coke cola) en ondermijnender voor de mensheid. Het Instituut werkt volop aan een studie in die zin en die richting.

maandag 25 januari 2021

Andijver

Vandaag ga ik over tot de aanleg van een platform of een draagvlak, we zien wel; vandaar uit zal ik in de loop van volgende week een manifestatie houden, helemaal alleen, met mondmasker en plakkaat. Een spandoek draag je niet alleen.
Waarom en waarvoor? Autisme is een steeds driester om zich heen grijpend verschijnsel. Vroeger kon je met veel geluk een keer in je leven een autist ontmoeten. Nu is dat gemiddeld drie keer per jaar. Tja, een verbeterde diagnose helpt daarbij ook, uiteraard. Zo is het van belang de juiste onderverdeling aan te brengen. Er is autisme en autisme. Zelf ken ik er een paar en het zijn meestal autisten van het type asperge.
In hun niet aflatende ijver om almaar meer kennis op te doen, zijn wetenschappers er onlangs in geslaagd een nieuw type autisme te omschrijven: de andijvie. De patiënt heet dan de andijver. De onderzoeker die erin geslaagd is dit type voldoende gedocumenteerd te omschrijven heet Jacobus Andijvie. Ik wil dit onder de aandacht brengen door een eenpersoonsmanifestatie (in tijden van antisegregatie is het ongepast te spreken van een eenmansmanifestatie); met een plakkaat in de hand, kom ik door het hele land. Daarop staat geschreven: alle rechten voor de andijver. Vooreerst: het recht op erkenning; ten tweede: het recht op een betrekkelijke baan, gepaste arbeid; ten derde: het recht op een uitkering als geen enkele baan past.
Op het eerste zicht lijkt de andijver op de asperger. Hoge concentratie bij elke activiteit, smalle focus, vurige passie. De andijver echter verschilt in die mate en in die zin dat hij of zij daarnaast ook nog eens buitenmatig nieuwsgierig is, waarbij die nieuwsgierigheid zich beperkt tot een enkel onderwerp. Het lijkt een obsessie maar de onderzoekers hebben in alle gekende gevallen geen obsessie aangetroffen. De maatschappelijke problemen voor de andijver zijn dezelfde als voor de asperger. Het kan dan ook niet moeilijk zijn om voor dit nieuwe type een dossier aan te leggen. ‘Een tegen een, allen tegen het virus’

zaterdag 26 september 2020

Open brief aan mevrouw Wilma Sofieke, alias Sophie Wilmès, Eerste Minister van België

Béni Mellal, 26 september 2020 Mevrouw, Waarom ik alias in uw titel heb geschreven, en niet 'correctie:', zal ik het in detail uitleggen. Van een goede en betrouwbare bron heb ik vernomen dat u in uw communicatie in het Nederlands 'het virus' (dus la virus) zegt in plaats van 'het virus' (dus le virus). Dat is het, dat is alles.
Naar het schijnt zou u weigeren uzelf te corrigeren. Vandaar dat het een alias is. Het principe dat ik hierboven heb toegepast is het principe van 'gelijkheid, broederschap, moederschap' van talen, waarover u meer kunt lezen op deze blog.
Persoonlijk kan het me niet echt schelen. Sinds uw eerste waarschuwing omtrent het virus, uit maart dit jaar, volg ik u niet meer. U hebt een grote fout gemaakt door in uw waarschuwing termen in andere talen op te nemen, zonder deze te laten vertalen. De vuilnisbak is in zulke gevallen de enige uitweg, ongeacht uw functie.
Ik heb een decennium lang in de Wetstraat gewerkt, ik heb een vergadering bijgewoond op nr. 16, met als agendapunt de communicatie, als u begrijpt wat ik bedoel.
Binnenkort verlaat u nr. 16 en dan zijn wij van u verlost. Ik wens u het beste in uw werk.
Marc Tiefenthal Strijdlustig en strijdbaar lid van de Franse Gemeenschap van België en vooral van elders